Yaşam

e-Fatura ne işe yarar?

Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan e-Fatura programının en önemli amacı, satıcı ile alıcı arasında güvenli bir belge iletim sistemi oluşturulmasıdır. Elektronik ortamda hazırlanan faturalar, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanarak kolayca hazırlanıp gönderilebilir. Üstelik T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-Fatura, işletmelerin farklı fatura formatları kullanmalarının yarattığı sorunlara da pratik çözüm niteliği taşır. Zira UBL-TR standardını kullanan XML tabanlı sistemi kullananlar, tek format üzerinden fatura oluşturabilir.

e-Fatura kullanma avantajları nelerdir?

e-Fatura programına geçiş yapmak, yalnızca uygulamanın temel işlevlerinin sağladığı kazanımları beraberinde getirmez. Program, aynı zamanda işletmelerin aşağıda sıralanan avantajlardan faydalanabilmelerini de mümkün kılar.

1.      Faturaların kaybolma riski ortadan kalkar.

Program aracılığıyla kesilen tüm faturalar, güvenli biçimde elektronik ortamda saklanır. İhtiyaç duyulması halinde sistemde kayıtlı faturalar kolayca listelenebilir.

2.      Çevrenin korunmasına katkı sağlar.

Çevrenin korunmasına katkı sağlayan e-Fatura uygulaması ile faturalar dijital ortamda hazırlandığı için doğayı kirletme potansiyeline sahip atıkların oluşmasının çok daha kolay biçimde önüne geçilebilir.

3.      Kaynak israfının önüne geçer.

Elektronik fatura programının beraberinde getirdiği avantajlardan bir diğeri ise kaynak israfının önüne geçilmesidir. Geleneksel fatura basım süreçlerindeki gibi bazen yüklü miktarlara olabilen kâğıt tüketimi yapılmaz.

4.      Tahsilat sürecini hızlandırır.

Elektronik faturaların, tıpkı hazırlanmaları gibi gönderimleri de hızlıca yapılabilir. Müşteriler faturalar e-posta yoluyla kendilerine iletilir iletilmez görüntüleyebilir. Dolayısıyla tahsilatlar eskiye nazaran çok daha hızlı biçimde tamamlanabilir.

5.      Mekâna bağlı kalma zorunluluğu ortadan kalkar.

e-Fatura uygulamasını kullanan işletmeler için mekâna bağlı kalma zorunluluğu ortadan kalkar. Kullanıcılar, her zaman bulundukları yerden faturalarını düzenleyebilir ve gerektiğinde geriye dönük sorgulamalar yapabilir.

6.      Mutabakat süreçleri kolaylaşır

e-Fatura vasıtasıyla müşteriler ve iş ortakları ile yapılacak mutabakat süreçleri hem kısalır hem de kolaylaşır. Mutabakat için ihtiyaç duyulan raporların hazırlanması esnasında hata meydana gelme ihtimali kayda değer oranda azalır.

7.      Arşiv oluşturulması gerekmez

Elektronik fatura uygulaması, fiziksel arşiv oluşturma ihtiyacına son verir. Böylece arşiv oluşturmak için harcanacak kaynaklar, işletme cirosunu yükseltecek işlere aktarılabilir.

Başa dön tuşu